Main Menu

KONKURS MŁODYCH DZIENNIKARZY

Facebooktwitterlinkedin

Stowarzyszenie Dziennikarzy RP ogłasza konkurs dla młodych, mazowieckich dziennikarzy prowadzących szkolne media, tak tradycyjne jak i nowoczesne.

Zapraszamy ząbkowską młodzież uczącą się w szkołach średnich do udziału w Konkursie Młodych Dziennikarzy, który odbywać się będzie na terenie Województwa Mazowieckiego. Konkurs ma spopularyzować zawód dziennikarza, a zarazem pokazać iż praca redaktora nie jest wcale taka łatwa i prosta. Konkurs ma być wyzwaniem dla młodych ludzi, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności w tworzeniu publikacji tradycyjnych i cyfrowych. Prace będzie oceniać Kapituła Konkursu, złożona z profesjonalnych dziennikarzy i medioznawców, którzy codziennie traktują wykonywany zawód jako powołanie.

Kapituła będzie oceniać pracę w dwóch kategoriach

  1. Media tradycyjne– szkolne gazety;
  2. Media cyfrowe– szkolne portale internetowe, szkolne radio, szkolna telewizja.

Co można zyskać?

Będą dwie główne równorzędne nagrody rzeczowe w postaci komputerów przenośnych typu laptop. Dla każdego dziennikarza w zasadzie to narzędzie pracy, a dobrej klasy komputer dla młodego dziennikarza to zapewne będzie narzędzie pracy i nauki.

Udział w Konkursie to też wyzwanie i zaprezentowanie swoich umiejętności nie tylko członkom Kapituły, ale kolegom i koleżankom ze swojej szkoły, oraz innym uczestnikom Konkursu.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy RP wraz z Fundacją Promocji m.st. Warszawy ma nadzieję, że Konkurs, który po raz pierwszy odbywa się na terenie Województwa Mazowieckiego, wpisze się, jako cykliczne wydarzenie i będzie odbywać się co roku.

Podobna inicjatywa jest realizowana w Województwie Małopolskim – jest to cykliczny konkurs, który cieszy się dużym zainteresowaniem i popularnością. Wielu laureatów Konkursu Małopolskiego, wybrało drogę zawodową, jako dziennikarze prasowi, radiowi, telewizyjni lub nowych mediów.

Aby wziąć udział w Konkursie

wystarczy:

  1. wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP – dziennikarzerp.org.pl, i wysłać podpisany zeskanowany na adres konkurs@sdrp.eu
  2. wypełniony formularz papierowy, wraz z pracą konkursową (zgodnie z opisem w formularzu zgłoszeniowym) dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego do siedziby Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.
  3. oczekiwać na ogłoszenie wyników

Link do Regulaminu Konkursu Młodych Dziennikarzy 2019

 

Facebooktwitterlinkedin