Main Menu

“…miasto na bieżąco prowadzi działania zmierzające do ciągłego ulepszania komunikacji z mieszkańcami.” Czy aby na pewno?

Facebooktwitterlinkedin

O tym, że trudno prowadzi się rozmowy z UM Ząbki, o braku odpowiedzi na pytania, o zbywaniu tematów przez miejskich urzędników z Ząbek można napisać książkę. Urzędnicy zapewniają nas, że  ciągle “ulepszają” komunikację z mieszkańcami. Jako przykład “ulepszania komunikacji” zamieszczamy odpowiedź na pytanie dziennikarza w sprawie “wad” wyremontowanego odcinka ul. Powstańców.

Na początek odpowiedz z UM Ząbki w sprawie komunikacji z mieszkańcami:

Dzień dobry,

w odpowiedzi na Pani maila, informuję, że miasto na bieżąco prowadzi działania zmierzające do ciągłego ulepszania komunikacji z mieszkańcami.

Do działań w tym zakresie należy zaliczyć:

– zakup platformy do głosowania na budżet obywatelski i przeprowadzenie głosowania na wnioski złożone przez mieszkańców oraz realizacja wniosków, a wcześniej spotkania, na których mieszkańcy prezentowali swoje projekty.
– spotkanie z mieszkańcami w sprawie prowadzonych inwestycji, głównie drogowych;
– komunikacja esemsowa w zakresie powiadomień o terminach płatności, dot. podatku od nieruchomości oraz opłat za odbiór odpadów;
– prowadzenie FB, gdzie miasto stara się na bieżąco udzielać odpowiedzi na komentarze i pytania mieszkańców;
– możliwość na bieżąco, szybkiego  kontaktowania się z konkretnymi referatami urzędu: tradycyjnie poprzez BOI, telefonicznie oraz mailowo;
–  podjęcie Uchwały Nr XV / 142/ 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Ząbki,  na podstawie której będą odbywać się niezbędne konsultacje.

Ponadto, w chwili obecnej trwają zaawansowane prace nad systemem zintegrowanej z komunikacją ZTM oraz usługami miejskimi, karty mieszkańca, której wdrożenie jest planowane z początkiem 2020 roku.

Pozdrawiam,

Iwona Potęga

Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Zdrowia

Urząd Miasta Ząbki”

Poprosiliśmy o komentarz w sprawie ul. Powstańców

” Stowarzyszenie Zielone Mazowsze, obejrzało ulicę Powstańców w Ząbkach tuż po jej remoncie – odcinek od ul. Dzikiej do alei Piłsudskiego w Zielonce. Ustalili, że jest sporo “wad” w nowowybudowanej ulicy. Recenzja wykonana przez osoby związane ze Stowarzyszeniem jest na stronie zabki24.pl. Bardzo proszę o komentarze do wszystkich zarzutów jakie pojawiły się w recenzji wykonanej przez  Tomasza Główkę, Marcina Jackowskiego, Roberta Buciaka i zamieszczonych w materiale na stronie Zielonego Mazowsza i na stronie zabki24.pl.”

Odpowiedz z UM Ząbki

Odpowiadając na Pani zapytanie dotyczące recenzji ul. Powstańców w Ząbkach wykonane przez  Stowarzyszenie Zielone Mazowsze, które ukazało się 30 stycznia 2019 r. na stronach tego stowarzyszenia informuję, ze Komisja Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Ząbki poprosiła również o wyjaśnienia odnośnie poruszonych zagadnień w przedmiotowej recenzji. Na posiedzeniu komisji w dniu 26 lutego 2019 r. członkowie komisji zapoznali się z wyjaśnieniami przedstawionymi przez pracownika referatu inwestycji Urzędu Miasta Ząbki .

BURMISTRZ

Miasta Ząbki

Małgorzata Zyśk

Czy to oznacza, że nie otrzymamy odpowiedzi na zadane pytania? Że tylko komisja ma prawo poznać odpowiedzi, a mieszkańcy już nie?

Facebooktwitterlinkedin


(Następne wiadomości) »