Main Menu

piątek, 10 stycznia, 2020

 

Trzy ważne decyzje w sprawach ząbkowskich szkół

W grudniu ub. roku Rada Miasta Ząbki podjęła trzy uchwały dotyczące funkcjonowania ząbkowskich szkół. Jest decyzja w sprawie nowobudowanej szkoły. 20 grudnia na sesji Rady Miasta Ząbki zostały przyjęte trzy uchwały zmieniające sposób funkcjonowania szkół w Ząbkach. Pierwsza z uchwał podjętych 20 grudnia przez Radnych Rady Miasta Ząbki dotyczyła Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkach i dotyczyła zamiaru przekształcenia SP 1 prowadzonej przez Miasto Ząbki poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (Uchwała Nr XIX/178/2019). Filia szkoły przy ul. Harcerskiej nie będzie częścią SP 1 od 1Czytaj dalej