Main Menu

czwartek, 30 stycznia, 2020

 

Mazowiecki Budżet Obywatelski

Prace nad Budżetem Obywatelskim Mazowsza (BOM) wchodzą na ostatnią prostą. Już od początku marca Mazowszanie będą mogli zgłaszać swoje projekty. W puli jest 25 mln zł. Mazowsze jest wśród pierwszych województw, które zdecydowały się na wprowadzenie budżetu obywatelskiego. Biorąc pod uwagę skalę województwa (Mazowsze jest największym i najludniejszym regionem w kraju) będzie to duże wyzwanie organizacyjne. To pierwsza edycja BOM-u. Do rozdysponowania jest 25 mln zł, z czego 80 proc. (20 mln zł) na pulę podregionalną i 20 proc.  (5 mln zł) na projekty ogólnowojewódzkie. W ostatnim kwartale roku odbyły się konsultacje społeczne uchwały Sejmiku WojewództwaCzytaj dalej