Main Menu

Mazowiecki Budżet Obywatelski

Facebooktwitterlinkedin

Prace nad Budżetem Obywatelskim Mazowsza (BOM) wchodzą na ostatnią prostą. Już od początku marca Mazowszanie będą mogli zgłaszać swoje projekty. W puli jest 25 mln zł.

Mazowsze jest wśród pierwszych województw, które zdecydowały się na wprowadzenie budżetu obywatelskiego. Biorąc pod uwagę skalę województwa (Mazowsze jest największym i najludniejszym regionem w kraju) będzie to duże wyzwanie organizacyjne.

To pierwsza edycja BOM-u. Do rozdysponowania jest 25 mln zł, z czego 80 proc. (20 mln zł) na pulę podregionalną20 proc.  (5 mln zł) na projekty ogólnowojewódzkie.

W ostatnim kwartale roku odbyły się konsultacje społeczne uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego, w której określono zasady i tryb budżetu obywatelskiego oraz wymogi, jakie powinny spełniać składane projekty. Uchwała weszła w życie 7 stycznia br.

Dziś, 30 stycznia 2020r. , w Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)
(Następne wiadomości) »