Main Menu

Olszewskiego, Sokola i Bociana z aneksem przedłużającym budowę

Facebooktwitterlinkedin

ul. Bociania

Odpowiedź Burmistrz Miasta Ząbki w sprawie “wybudowanych” ulic Olszewskiego, Bocianiej i Sokolej.

15 grudnia 2019r. w wywiadzie udzielonym telewizji internetowej, burmistrz Ząbek pani Małgorzata Zyśk wymieniła trzy ulice, które są już wybudowane: Olszewskiego, Bocianią i Sokolą. Z tym stwierdzeniem nie zgodzili się mieszkańcy, którzy komentowali temat obszernie w mediach społecznościowych. My zamieściliśmy zdjęcia z “wybudowanych” ulic ( TU ). i zadaliśmy pytania w tej sprawie. Oto odpowiedz od pani burmistrz:

W odpowiedzi na pytanie z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie budowy ulic Olszewskiego, Bocianiej i Sokolej w Ząbkach informuję, w związku z wystąpieniem następujących okoliczności:

– koniecznością zawarcia umowy między Miastem Ząbki, a Zakładem Energetycznym na usunięcie kolizji z linią NN. Umowa taka może być zawarta dopiero po wyłonieniu Wykonawcy prac w zamówieniu publicznym,

–  wstrzymania prac przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do czasu uszczegółowienia projektu w zakresie wbudowania projektowanego kanału deszczowego DN800 na odcinku, gdzie zbliża się do kanału sanitarnego DN1600, aby wyeliminować ryzyko jego uszkodzenia,

Miasto Ząbki podpisało aneks przedłużający termin wykonania umowy do dnia 15 maja 2020 roku.

Ogrodzenie nieruchomości (ul. Jeziorna) od strony ul. Olszewskiego stoi na gruncie Miasta Ząbki.

W sprawie skrzyżowania ulicy Bocianiej i Sokolej informuję, że będzie tam obowiązywała organizacja ruchu zatwierdzona przez Starostwo Powiatowe w Wołominie, będące częścią dokumentacji budowy ulic, która zakłada ruch pojazdów w jednym kierunku. Przebudowa linii energetycznej średniego napięcia naraziłaby Miasto Ząbki na nieuzasadnione koszty.

Burmistrz Miasta Ząbki

Małgorzata Zyśk”

 

 

Facebooktwitterlinkedin