Main Menu

Trzy ważne decyzje w sprawach ząbkowskich szkół

Facebooktwitterlinkedin

W grudniu ub. roku Rada Miasta Ząbki podjęła trzy uchwały dotyczące funkcjonowania ząbkowskich szkół. Jest decyzja w sprawie nowobudowanej szkoły.

20 grudnia na sesji Rady Miasta Ząbki zostały przyjęte trzy uchwały zmieniające sposób funkcjonowania szkół w Ząbkach.

Pierwsza z uchwał podjętych 20 grudnia przez Radnych Rady Miasta Ząbki dotyczyła Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkach i dotyczyła zamiaru przekształcenia SP 1 prowadzonej przez Miasto Ząbki poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (Uchwała Nr XIX/178/2019). Filia szkoły przy ul. Harcerskiej nie będzie częścią SP 1 od 1 września 2020 roku.

Druga z uchwał Rady Miasta Ząbki w podobny sposób zmieniła sposób funkcjonowania SP 2 w Ząbkach (Uchwała Nr XIX/179/2019)  – dawne Gimnazjum nr 2 przy ul. Batorego nie będzie częścią SP 2 od nowego roku szkolnego.

Trzecia uchwała podjęta 20 grudnia, dotyczy decyzji w sprawie nowobudowanej szkoły przy ul Dzikiej w Ząbkach. Radni podjęli decyzję o  przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 3 prowadzonej przez Miasto Ząbki poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – wskazano lokalizację filii w budynku przy ul. Dzikiej z dniem 01.09.2020 r. (Uchwała Nr XIX/180/2019).

(źródło: UM Zabki)

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)