Main Menu

Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2020/2021

Facebooktwitterlinkedin

Mieszkańcy Ząbek od kilku tygodni pytają kiedy rozpocznie się rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do szkół i przedszkoli. W połowie stycznia zapytaliśmy urzędników. Oto odpowiedź.

Dzień dobry,

informuję iż zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 j.t. ze zm.) terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, oddziałów sportowych wyższych niż klasa I w publicznych szkołach podstawowych oraz oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki, określa organ prowadzący do końca stycznia.

W związku z powyższym szczegółowy harmonogram zostanie podany w ww. terminie na stronach Urzędu Miasta Ząbki.

Uchwałą obowiązującą w sprawie zasad i kryteriów rekrutacji jest Uchwała Nr XXXVIII/351/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

pozdrawiam

Agnieszka Przywózka
Główny specjalista
Referat Oświaty i Polityki Społecznej”

Do dnia 10 lutego na stronie internetowej Miasta Ząbki nie została podana oficjalna informacja dotycząca terminów rekrutacji na rok szkolny 2020/2021. Informacje można znaleźć jedynie na stronie Publicznego Przedszkola Skrzat.

Rekrutacja 2020/2021

Od 23 marca br. od godz. 12:00 do 27 marca br. do godz. 16:00 złożenie deklaracji o kontynuowaniu nauki w przedszkolu.

Od 30 marca br. od godz. 13:00 do 10 kwietnia 2020 br. do godz. 16:00 składanie wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola w szkole podstawowej.

17 kwietnia br. o godz. 15:00 podanie wyników postępowania.

Od 20 kwietnia br. od godz. 13:00 do 24 kwietnia br. do godz. 16:00 potwierdzenie woli zapisania dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole.

Od 14 kwietnia br. od godz. 13:00 do 24 kwietnia br. do godz. 16:00 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły.

30 kwietnia br. podanie wyników postępowania.

Od 4 maja br. od godz. 13:00 do 8 maja br. do godz. 16:00 złożenie deklaracji woli o zapisaniu dziecka do publicznej szkoły podstawowej.

15 maja o godz. 15:00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)