Main Menu

O nowej Karcie Mieszkańca Jestem z Ząbek słów kilka

Facebooktwitterlinkedin

Nowa Karta Mieszkańca Jestem z Ząbek była zapowiadana przez Panią Burmistrz w ubiegłym roku. Najpierw miała być w maju, potem w grudniu ur. Kiedy i na jakich zasadach będzie można korzystać z karty Jestem z Ząbek i co będzie można na niej zakodować? O te sprawy zapytaliśmy ząbkowskich urzędników. Oto odpowiedzi.

W odpowiedzi na pytania informujemy:

Ad.1 Mieszkańcy zostaną poinformowani o możliwości wymiany karty z chwilą gdy będziemy do wydawania nowych kart gotowi. Wtedy, gdy część systemu informatycznego odpowiedzialnego za wydawanie kart i ewidencjonowanie ich użytkowników zostanie przygotowana i przetestowana.

Ad2. Przewidujemy termin rozpoczęcia wydawania nowych kart mieszkańca w marcu. W pierwszym okresie wnioski o kartę będzie można składać przez interent. Czas oczekiwania będzie zależał od zainteresowania i liczby złożonych wniosków. Szacujemy, że będzie trzeba czekać na odbiór karty fizycznej do kilku dni, karta wirtualna zostanie uaktywniona zaraz po weryfikacji wniosku.

Ad.3 Wydanie pierwszej karty w formie fizycznej będzie bezpłatne, wydanie kolejnej w razie zgubienia lub zniszczenia będzie wiązało się z opłatą 15 zł. Karta wirtualna będzie bezpłatna.

Ad.4. Ubiegający się o kartę dorosły mieszkaniec będzie musiał przedstawić pierwszą stronę rocznego rozliczenia podatku dochodowego PIT za 2019 rok (tej na której jest adres zamieszkania podatnika) ze stemplem urzędu Urzędu Skarbowego w Wołominie potwierdzającą rozliczenie podatku. Osoby, które rozliczą PIT drogą elektroniczną oprócz pierwszej strony formularza PIT będą musiały załączyć wydruk urzędowego poświadczenia odbioru (UPO) wydanego przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji skarbowej przy czym zarówno na pierwszej stronie PIT jak i na UPO musi znajdować się zgodnym identyfikator dokumentu. Do ubiegania się o kartę upoważnia rozliczenie PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38. Do uzyskania karty nie uprawniają natomiast formularze (PIT-11, PIT-8C, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-R). W pozostałych przypadkach (także w przypadku wysłania PITa listem poleconym) konieczne będzie okazanie zaświadczenia z urzędu skarbowego potwierdzającego złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2019 roku i adresem zamieszkania w Ząbkach. Zachęcamy do składania rozliczeń podatkowych PIT serwisem e-deklaracje udostępnionym przez krajową administrację skarbową pod adresem podatki.gov.pl, z którego w każdej chwili można pobrać plik pdf ze złożonym PITem i potwierdzeniem UPO.  Do wyrobienia karty konieczne będzie również aktualne zdjęcie w formie legitymacji (np. takie jak do dowodu lub paszportu).

Ad.5 Rodzic lub opiekun prawny posiadający uprawnienia do kary będzie mógł wnioskować o kartę dla swoich nieletnich dzieci oraz uczniów i studentów do ukończenia 26 roku życia. Wtedy konieczne Będzie dołączenie skanu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej. Przy odbiorze karty trzeba będzie okazać dokument tożsamości i w razie potrzeby do wglądu oryginały dokumentów przesłanych przy składaniu wniosku o kartę drogą internetową. Niewykluczone, że w odosobnionych przypadkach będą potrzebne dodatkowe dokumenty np. potwierdzające pokrewieństwo lub prawo opieki nad dzieckiem.

Ad. 6 Nowa karta jestem z Ząbek w wersji fizycznej bazuje na nośniku Warszawskiej Karty Miejskiej – więc jest pełnoprawnym nośnikiem biletów okresowych ZTM. Osoby korzystające z pociągów z przystanku PKP Ząbki w ramach wspólnego biletu ZTM-KM mające prawo ulgi ZTM będą mogły od kwietnia nabyć tańszy okresowy bilet ulgowy ZTM ważny na 1 i 2 strefie za bilet 30 dniowy zamiast 90 zł pasażer zapłaci 60 zł, 30 zł dopłaci Miasto. We wszystkich zastosowaniach nie związanych z biletami ZTM, można korzystać  z wirtualnej wersji karty mieszkańca w komórce w aplikacji mieszkańca. Ważna karta mieszkańca będzie uprawniała do bezpłatnych przejazdów ząbkowskimi liniami lokalnymi „Ząbki-1”, „Ząbki-2”, „Ząbki-3”. Uprawnienia do przejazdów Z-kami, w tym ważność kart będzie weryfikowała niezależna od przewoźnika firma rewizorska. Od maja tylko posiadacze ważnej karty mieszkańca będą mogli skorzystać z jedynego w powiecie wołomińskim podziemnego Parkingu Parkuj i Jedź (karta będzie potrzebna do otwarcia szlabanu). Jeśli są posiadaczami samochodów elektrycznych również będą mogli w nim doładować swoje samochody na stacjach ładowania zlokalizowanych w tym parkingu. Karta mieszkańca to również tak jak dotychczas zniżki na Basen, squash, kręgle oraz wybrane zajęcia MOSiR. Nowa karta to również oferty i zniżki u ponad setki partnerów. Dzięki systemowi informatycznemu zarządzającemu uprawnieniami każdy partner jak również kontrolerzy w autobusach będą mogli sprawdzić czy karta jest ważna oraz czy mieszkaniec nie wyczerpał limitu przyznanych ulg i bonusów. Będą potrzebować do tego albo smartfona z dedykowaną aplikacją albo komputera z przeglądarką internetową. Partnerzy karty mieszkańca zyskają nowoczesne i elastyczne narzędzie do promowania swoich firm. Z niektórych ulg np. z ulgi na sterylizację zwierząt mieszkaniec będzie mógł skorzystać tylko raz w okresie czasu Planujemy również system lojalnościowy funkcjonujący w ramach karty mieszkańca. Oczywiście będziemy pracować nad rozwojem oferty dla posiadaczy karty.

Ad.7 Od maja z parkingu podziemnego pod pasażem będą mogli korzystać tylko posiadacze karty mieszkańca niezależnie czy będzie na niej zakodowany ważny bilet ZTM czy nie. Obecny regulamin parkingu nie przewiduje korzystanie z parkingu przez posiadaczy  biletów okresowych ZTM lub Kolei Mazowieckich nie posiadających uprawnień do karty mieszkańca.

Z upoważnienia Burmistrz Miasta

Kamil Kowaleczko

Z-ca Burmistrza

(grafika ze strony UM Ząbki)

Facebooktwitterlinkedin


(Następne wiadomości) »