Main Menu

Syndyk sprzeda miejsca postojowe

Facebooktwitterlinkedin

Syndyk sprzeda z wolnej ręki miejsca postojowe w budynkach w Ząbkach.

Syndyk DOL-DOM Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda z wolnej ręki, w drodze konkursów ofert zorganizowanych 24 marca 2020 r. w kancelarii notarialnej:

– miejsce postojowe nr 59, położone w budynku przy ul. Powstańców 45 w Ząbkach, objęte księgą wieczystą WA1W/00119220/7 (hala na poziomie -2) za cenę 17.982,60 zł brutto;

– miejsce postojowe nr 19, położone w budynku przy ul. Powstańców 45 w Ząbkach, objęte księgą wieczystą WA1W/00119220/7 (hala na poz. -2) za cenę 17.982,60 zł brutto;

– miejsce postojowe nr 46, położone w budynku przy ul. Ch. Andersena 44 w Ząbkach, objęte księgą wieczystą WA1W/00119218/0 (hala na poziomie -1) za cenę 17.982,60 zł brutto.

W celu uzyskania informacji o oferowanych miejscach postojowych oraz zawarcia umowy sprzedaży, syndyk zaprasza do kontaktu – w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa oraz pod numerem tel. + 48 22 639 45 55.

Regulamin konkursu ofert zamieszczony jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl, w zakładce licytacje.

Mając na względzie zagrożenie epidemiczne syndyk masy upadłości DOL-DOM sp. z o.o. w upadłości postanowił, co następuje:

  1. Oferty o treści zgodnej z regulaminem konkursu należy przesyłać w formie skanów lub zdjęć oferty (wraz ze skanami lub zdjęciami wymaganych załączników) mailem na adres matusiak@notariusze.waw.pl w terminie do dnia 23 marca 2020 roku do godziny 20:00, przy czym w treści maila należy również zamieścić informacje, które zgodnie z regulaminem konkursu ofert powinny zostać zamieszczone na kopercie.
  2. Osoby, które uprzednio skutecznie doręczyły do kancelarii notarialnej oferty, nie muszą ich ponownie składać.
  3. Otwarcie ofert nastąpi bez możliwości osobistego udziału oferentów, a ewentualne licytacje będą przeprowadzane telefonicznie.
  4. Informacja o terminie licytacji będzie podana oferentom telefonicznie, na numery podane przez nich zgodnie z regulaminem konkursu ofert.
Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)