Main Menu

Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie -nowe informacje

Facebooktwitterlinkedin

Kolejny krok w temacie budowy wiaduktu w ciągu ul. Chełmżyńskiej zrobiony.

Prezydent Warszawy wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie drogi powiatowej ul. Nowochełmżyńskiej w Warszawie w zakresie budowy wiaduktu drogowego.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie ma zostać wybudowany wiadukt w ciągu ul. Chełżyńskiej wraz z budową układu drogowego i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn.

Link do informacji: TU

Facebooktwitterlinkedin