Main Menu

Zdecydowali niezdecydowani, czyli kuriozalne zachowanie części radnych

Facebooktwitterlinkedin

Sesja Rady Miasta Ząbki z dnia 27 stycznia br. była długa, bo i decyzje które miały wówczas zapaść były ważne. W dyskusji na temat proponowanej uchwały udział wzięli mieszkańcy. Jedno z głosowań warto zapamiętać ze względu na szczególne podejście części Radnych.

Sesja Rady Miasta Ząbki w dniu 27 stycznia była dosyć burzliwa. Kilka tematów rozpaliło Radnych: bezpieczeństwo, nowa rejonizacja szkół i uchwała o programie gospodarczym Miasta Ząbki. Przyjęcie uchwały o programie gospodarczym wywołało burzliwą dyskusję z udziałem mieszkańców. I mimo iż od posiedzenia minęło trochę czasu ze strony Radnych, którzy do tej pory byli bardzo aktywni w mediach społecznościowych, nie ma żadnej refleksji na temat tego głosowania.

W punkcie 13. posiedzenia Rady Miasta Ząbki, dotyczącym przyjęcia uchwały o programie gospodarczym Miasta Ząbki, Radni mieli decydować o tym czy Miasto ma nabyć udział w niewielkiej części nieruchomości po Gazomontaży (przy ul. Piłsudskiego róg ul. Powstańców), a tym samym czy Radni będą mieli  wpływ na to jak będzie zagospodarowany teren po Gazomontażu czy nie. Temat o tyle burzliwy, że po decyzji prezesa PWiK i przy akceptacji pani burmistrz został ogłoszony i rozstrzygnięty konkurs na projekt zagospodarowania tego terenu. W założeniach konkursowych określono, że ma tam powstać galeria handlowa z miejscami kultury, rekreacji i sportu. Innego wariantu nie brano pod uwagę. W ramach konkursu wyłoniono i nagrodzono zwycięzcę – jedyny projekt, który został zgłoszony do konkursu.

Ciekawe w tym temacie jest głosowanie, które odbyło się podczas tej sesji RM. Listę imienną oddanych głosów zamieszczamy na końcu tego materiału.

Oto jak głosowali Radni nad przyjęciem uchwały w sprawie programu gospodarczego, dotyczącego terenu u zbiegu ulic Piłsudskiego i Powstańców:

9 głosów PRZECIW

6 głosów ZA

5 WSTRZYMUJE SIĘ

1 NIEOBECNA

Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że głosy zostały oddane „po linii partyjnej”, chciałoby się powiedzieć, że zastosowano dyscyplinę partyjną.

Dwie grupy Radnych opowiedziały się bardzo jasno „ZA” i „PRZECIW”. Trudno jest opisać stanowisko Radnych, przedstawicieli KO, którzy jednomyślnie głosowali „WSTRZYMUJE SIĘ”

Co oznacza „WSTRZYMUJE SIĘ”?  Czy Radne KO (w Radzie z tej listy są same panie) stwierdziły, że nie ważne jakie zapadną decyzje, one zgadzają się z każdym rozstrzygnięciem? A może po prostu nie miały zdania w tej kwestii? Albo temat nie był na tyle ważny dla nich aby brać w nim udział?

Bez względu na powód podjęcia decyzji o wstrzymaniu się od głosu, o wyniku głosowania nad uchwałą w sprawie przyjęcia programu gospodarczego zdecydowały głosy Radnych KO. Głosy, które nie był ani na „tak” ani na „nie”. Radne KO oddały innym możliwość decydowania w tej sprawie. W sprawie, która nie będzie miała finału w obecnej kadencji Rady Miasta. To jak Radni zagłosowali obecnie będzie miało konsekwencje w przyszłości, może nawet za 10 lat (o takim terminie, realizacji galerii handlowej na terenie przy ul. Piłsudskiego 101, mówił pan Robert Świątkiewicz, prezentując pomysł zagospodarowania tego terenu w listopadzie 2019 roku). Skutki tego głosowania będą miały wpłwy na życie mieszkańców Ząbek.

Radnych wybierają mieszkańcy w wyborach samorządowych, po to aby oni ich reprezentowali. Trudno ze spokojem przyjąć sytuację gdy w ważnej dla mieszkańców sprawie 1/4 radnych nie ma zdania, a tym samym podpisuje się pod wyborami pozostałych członków Rady.

Czy to próba zrzucenia odpowiedzialności na innych? Raczej nie, bo jeśli okaże się, że Rada podjęła „złą” decyzję to odpowiedzialność za tę decyzję spadnie też na tych, którzy nie głosowali. A jeśli decyzja okaże się „dobra”, to grupa, która wstrzymała się od głosu, usłyszy od innych Radnych „wy do tego ręki nie przyłożyliście”.

Wniosek z zaistniałej sytuacji jest taki, że każdy mieszkaniec powinien bacznie przyglądać się poczynaniom kandydatów na radnych zanim postawi “krzyżyk” na karcie do głoswania.

Szczegółowe wyniki głosowania nad Uchwałą w sprawie przyjęcia programu gospodarczego Miasta Ząbki w zakresie prac przygotowawczych do zagospodarowania terenu przy ul. Piłsudskiego 101 w Ząbkach:

1 Olga Kisiel                                   PRZECIW

2 Aleksandra Wojciechowska         NIEOBECNA

3 Artur Wałachowski                       ZA

4 Łukasz Uściński                            PRZECIW

5 Marzena Toton                              WSTRZYMUJE SIĘ

6 Robert Adam Świątkiewicz           PRZECIW

7 Tomasz Szymczak                         ZA

8 Waldemar Stachera                        ZA

9 Grażyna Sobierajska                      PRZECIW

10 Beata Skwierczyńska-Mizerska  WSTRZYMAŁA SIĘ

11 Jarosław Pisarczyk                       PRZECIW

12 Wiktoria Żurobska                       ZA

13 Olga Oleksyn                                WSTRZYMUJĘ SIĘ

14 Sławomir Nowak                          ZA

15 Adam Niewiadomski                    ZA

16 Anna Miazga                                WSTRZYMUJĘ SIĘ

17 Jan Kurowicki                               PRZECIW

18 Marcin Kubicki                             PRZECIW

19 Edyta Kalata                                 WSTRZYMUJĘ SIĘ

20 Zofia Dąbrowska                          PRZECIW

21 Piotr Pieńkowski                           PRZECIW

Facebooktwitterlinkedin


(Następne wiadomości) »