Main Menu

listopad, 2021

 

STOP WYCINCE DRZEW przy ul. Skorupki – petycja mieszkańców

Mieszkaniec Ząbek przygotował petycję do Burmistrz Miasta Ząbki i Zarządu Województwa Mazowieckiego. Każdy może oddać głos w sprawie zachowania drzewostanu przeznaczonego do wycinki wskutek rozbudowy w ul. Skorupki, stanowiącej drogę wojewódzką nr 634. Pan Mariusz Astasiewicz przygotował petycję w obronie ogromnych drzew, które zostaną wycięte w trakcie modernizacji ul. Skorupki w Ząbkach. Każdy, kto chce poprzeć wniosek o ocalenie topól (czarnych lub kanadyjskich), lip szerokolistnych, jesionu, kilkunastu lip drobnolistnych, trzech topól balsamicznych, licznych brzóz brodawkowatych, dębu szypułkowego o obwodzie ponad 120 cm w pierśnicy, topoli osiki, może złożyć podpis podCzytaj dalej