Main Menu

CZY METROBUS BĘDZIE JEŹDZIŁ PRZEZ PARK W ZĄBKACH?

Facebooktwitterlinkedin

W 2022 roku w Ząbkach ma powstać park łączący ulicę Szwoleżerów z ulicą Reymonta. Inwestycja jest „tymczasowa” bo powstanie w pasie przeznaczonym pod budowę drogi wojewódzkiej.

W styczniu br. Miasto Ząbki poinformowało, że przeznacza kolejny duży teren pod urządzoną zieleń miejską. Na terenie przeznaczonym pod pas drogi Nowo-Ziemowita, przedłużenie ul. Kijowskiej w Warszawie, Miasto planuje zrobić park. Od ul. Reymonta do ul. Szwoleżerów oraz na działkach wzdłuż ul. Różanej na działkach o powierzchni 18 125 m2 powstanie labirynt z roślin, ostoja dla ptaków i małych ssaków, ogrody smaków i zapachów, nowy plac zabaw  z siłownią zewnętrzną. Przy parku zostanie wybudowany ciąg pieszo – rowerowy z aleją drzew.

Projekt ma zostać zrealizowany w 2022 roku. Inwestycja jest współfinansowana z programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Rozszerzenie umowy o dofinansowanie tego projektu nastąpiło 28 października 2021 roku.

Zgodnie z informacją otrzymaną z UM Ząbki okres trwałości projektu wynikający z zapisów umowy o dofinansowanie wynosi 5 lat od zakończenia realizacji czyli do końca 2027 roku.

„W wypadku budowy DW tylko część inwestycji zostanie usunięta.

– Część nasadzeń, w tym drzewa, zostały zaprojektowane poza pasem drogi Nowo-Ziemowita – w pasach zieleni przyulicznej oraz na Terenie Zieleni Parkowej i Skwerów oznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego a w wypadku budowy DW zostaną one zachowane. Część krzewów i trawników będzie musiała zostać usunięta.

– Planowany termin realizacji inwestycji to 2022 rok. Szacowany koszt robót ogrodniczych wynosi 692 854,27 zł brutto, a projekt jest dofinansowany w 85% i wymaga 15% wkładu własnego.”

zacji inwestycji to 2022 rok. Szacowany koszt robót ogrodniczych wynosi 692 854,27 zł brutto, a projekt jest dofinansowany w 85% i wymaga 15% wkładu własnego.”

Facebooktwitterlinkedin