Main Menu

Kiedy remont Piłsudskiego?

Facebooktwitterlinkedin

Zapytaliśmy zarządcę drogi kiedy i jaki będzie zakres remontu ulicy Piłsudskiego w Ząbkach na odcinku od skrzyżowania z DW 634 (przy SP 1) do ul. Chełmżyńskiej oraz kiedy będzie budowane rondo przy ul. Skrajnej.

O tym, że konieczny jest remont ulicy Piłsudskiego w Ząbkach nie trzeba nikogo przekonywać. Po liftingu nawierzchni ulicy z 2013 roku gdy zfrezowano (usunięto) warstwę nawierzchni i  położono nakładkę asfaltową, jezdnia niemal od początku „informowała” pęknięciami, o tym, że to za mało. Jak dowiedzieliśmy się w wydziale odpowiedzialnym za drogi Starostwa Powiatowego w Wołominie, ulica Piłsudskiego nie ma podbudowy właściwej dla swojej kategorii. To wyjaśnia dlaczego ulica tak szybko jest niszczona.

Wieść gminna niesie, że ulica Piłsudskiego ma być poszerzona. Potwierdza to odpowiedź Rzecznika Prasowego Starostwa Powiatu Wołomińskiego. Pytanie kiedy będzie remont, który będzie dużym dyskomfortem mieszkańców Ząbek, zwłaszcza południowej, najbardziej zaludnionej części.

Zapytaliśmy również kiedy będzie, zapowiadany przez radnych powiatowych, remont ronda przy ul. Skrajnej, w ciągu ulicy Piłsudskiego oraz dlaczego jedna z głównych ulic w Ząbkach, będąca w zarządzie Powiatu jest tak koszmarnie brudna. Oto odpowiedzi Rzecznika Starostwa Powiatowego:

„Szanowna Pani Redaktor,

odpowiadając na Pani zapytanie dot. modernizacji ul. Piłsudskiego w Ząbkach, uprzejmie informuję, że obecnie toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRID) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 634 do ul. Chełmżyńskiej. Decyzja powinna być wydana jeszcze w tym roku. Zakres planowanych prac zawiera m.in.: budowę nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, chodników z kostki brukowej, ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego, kanału deszczowego, studni, przykanalików i wpustów deszczowych, czy oświetlenia drogowego. Zakres prac obejmuje również przebudowę istniejących ogrodzeń kolidujących z nowym śladem pasa drogowego. Po uzyskaniu prawomocnej decyzji, przystąpimy do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację rozbudowy drogi m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Odnośnie budowy ronda przy ul. Skrajnej, w dniu 19 kwietnia br. podpisana została z wykonawcą umowa na realizację tej inwestycji w ramach środków pozyskanych przez Powiat z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Prace powinny zakończyć się do końca br. zgodnie z wydaną i prawomocną decyzją ZRID. Po zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu, przekażemy do publicznej wiadomości szczegółowe informacje odnośnie ew. objazdów związanych z realizacją inwestycji.

Ponadto informuję, iż sprzątanie ulic na terenie Powiatu wykonywane jest cyklicznie. Sprzątanie ul. Piłsudskiego zostało utrudnione przez warunki atmosferyczne, ujemna temperatura spowodowała posypywanie jezdni oraz chodników mieszanką piachu i soli. Naprawa nawierzchni asfaltowej wykonywana jest sukcesywnie w miarę występowania ubytków.

Z wyrazami szacunku,

Karol Szyszko

Zastępca Naczelnika

Wydział Edukacji i Kultury

Rzecznik Prasowy”

Reasumując, w tym roku powinno zostać wybudowane rondo przy ul. Skrajnej, a w przyszłym roku, jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, powinna zostać przeprowadzona modernizacja ulicy Piłsudskiego w Ząbkach.

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)
(Następne wiadomości) »