Main Menu

Plan zrównoważanej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej

Facebooktwitterlinkedin

Rozpoczęły się konsultacje społeczne nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan) dla metropolii warszawskiej. Zaplanowane są trzy etapy konsultacji.

Urząd m.st. Warszawy i Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” przeprowadziło dziś, 16 maja 20222r.,  w Urzędzie Miejskim w Wołominie, dwa spotkania w ramach konsultacji społecznych dot. Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla metropolii warszawskiej. Dzięki opracowaniu planu łatwiej będzie zaplanować przyjazny dla mieszkańców, zrównoważony i zintegrowany rozwój wszystkich środków transportu tak by zadbać o większą wygodę i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu metropolii warszawskiej, w tym dla mieszkańców Ząbek.

W spotkaniu w Wołominie brali udział przedstawiciele Ząbek,  pracownik Urzędu Miasta Ząbki i mieszkaniec Miasta.

Udział mieszkańców metropolii warszawskiej w przygotowaniu dokumentu jest podstawowym jego założeniem. SUMP będzie konsultowany z mieszkańcami na trzech etapach. Obecnie rozpoczął się I etap konsultacji z interesariuszami, który ma na celu zebranie propozycji działań związanych z poprawą mobilności miejskiej. O kolejnych działaniach w tym temacie będziemy informowali na bieżąco.

Zachęcamy do wyrażania opinii poprzez elektroniczny formularz TU. Organizatorzy czekają na nie do 4 czerwca 2022.

Kolejny etap konsultacji społecznych, przewidujący spotkania stacjonarne mieszkańców metropolii, odbędzie się jesienią. Aktualne informacje i harmonogram konsultacji będzie dostępny na stronie //omw.um.warszawa.pl/

Nagranie ze spotkania informacyjnego na temat SUMP TU.

 

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)