Main Menu

Rozbudowa ul. Księdza Skorupki tuż tuż

Facebooktwitterlinkedin

W środę 17 sierpnia w UM Ząbki zostanie podpisana umowa pomiędzy Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich, a firmą Skanska. Umowa dotyczy przebudowy fragmentu ul. Skorupki w Ząbkach.

O remoncie ul Skorupki w Ząbkach zrobiło się głośno gdy wyszło na jaw się, że w ramach modernizacji tej ulicy zostaną usunięte stare drzewa rosnące od dziesięcioleci wzdłuż tej arterii. Mieszkańcy protestowali, urzędnicy obiecywali zająć się sprawą i spróbować uratować “co się da”.

Modernizacja ulicy Skorupki będzie realizowana przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podległy Marszałkowi Województwa. Inwestycja ma wsparcie Ząbek. Miasto Ząbki zleciło wykonanie i zapłaciło za opracowanie projektu oraz wystąpiło do Urzędu Wojewódzkiego o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na przebudowę drogi. W sierpniu 2019 roku podczas spotkania w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich burmistrz Miasta Ząbki pani Małgorzata Zyśk podtrzymała deklarację w temacie tej inwestycji. Strony potwierdziły wcześniejsze deklaracje dotyczące tej inwestycji. Dokumentacja projektowa była już wykonana i złożona przez ząbkowskich urzędników w Urzędzie Wojewódzkim, czekała na wydanie decyzji.

W środę 17 sierpnia o godz. 10:00 w UM Ząbki zostanie podpisana umowa z wykonawcą modernizacji ul. Skorupki w Ząbkach od skrzyżowania z ul. Orlą do skrzyżowania dróg wojewódzkich 634 i 631.

“Dzięki wsparciu od samorządu województwa mazowieckiego ok. 1,3 kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 634 (ulica Księdza Skorupki w Ząbkach) zostanie rozbudowany. 17 sierpnia br. umowę w tej sprawie podpiszą dyrektor MZDW Grzegorz Obłękowski i wykonawca robót spółka Skanska S.A. W spotkaniu udział weźmie wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

W ramach projektu wybudowana zostanie droga jednojezdniowa. Inwestycja zakłada również budowę małych rond na skrzyżowaniu z ulicami Sosnową i Langiewicza oraz na wschodnim skraju zabudowy miejskiej. Powstaną także nowe chodniki i ścieżki rowerowe. Będą też zjazdy, zatoki postojowe i autobusowe. Dodatkowo na remontowanym odcinku zamontowane zostanie nowe oświetlenie. Samorząd Mazowsza na realizację inwestycji przeznaczy ponad 27,6 mln zł.

Marta Milewska

Rzeczniczka Prasowa

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

(Zdjęcie: google mapa)

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)