Main Menu

Drzewo czy miejsca parkingowe?

Facebooktwitterlinkedin

Zbulwersowany mieszkaniec interweniował w UM Ząbki, gdy nie został potraktowany poważnie napisał list otwarty. Mamy odpowiedź ząbkowskich urzędników.

24 sierpnia br zamieściliśmy list mieszkańca Ząbek, który zauważył, że przy planowaniu remontu fragmentu ul. Gajowej zaplanowano usunięcie drzewa, które rosło wiele lat przy tej ulicy. W miejscu drzewa w koncepcji zaplanowano miejsca parkingowe (TU link do listu)

Poprosiliśmy ząbkowskich urzędników o komentarz w tej sprawie. Oto odpowiedź z UM Ząbki:

“W odpowiedzi na e-mail z dnia 25.08.2022r. Urząd Miasta Ząbki informuje, ze wstępna koncepcja budowy drogi dla rowerów oraz pieszych i rowerów w ciągu ulic: Andersena-Szwoleżerów-Stefczyka-Gajowa w Ząbkach została opracowana przez projektanta na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego w uzgodnieniu z Urzędem Miasta Ząbki.

Dokumentacja projektowa budowy ciągu pieszo-jezdnego w ul. Gajowej jest na etapie opracowywania. Po ponownym przeanalizowaniu koncepcji zapadła decyzja o pozostawieniu brzozy rosnącej na wysokości budynku przy ul. Gajowej 8, jednak będzie się to wiązało z likwidacją dwóch miejsc parkingowych, które nie będą mogły zostać wyznaczone w innym miejscu.

(…) Jednocześnie informujemy, że opracowywane na zlecenie miasta dokumentacje projektowe zakładają wykonanie dróg spełniających obowiązujące przepisy i wymagania odnośnie bezpieczeństwa oraz w maksymalnym stopniu mają uwzględniać zostawianie istniejących drzew i krzewów, jeśli są w dobrym stanie zdrowotnym i jest możliwość zlokalizowania infrastruktury bez kolizji.

Z up. Burmistrz Miasta Ząbki

Arkadiusz Powierża

Z-ca Burmistrza”

(foto: mieszkaniec Ząbek)

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)