Main Menu

CZY PRZETRWAJĄ?

Facebooktwitterlinkedin

Zadbana zieleń miejska jest wizytówką każdego miasta, miasteczka i wioski a nawet każdego podwórka. Jak w Ząbkach dba się o zieleń miejską? Przyjrzeliśmy się z bliska tematowi.

Od 2018 roku w Ząbkach realizowany jest projekt Zielona przestrzeń – Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki.

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 , PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, DZIAŁANIE: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Wartość projektu to 8 529 820,75 PLN, w tym kwota dofinansowania to 7 052 748,13 PLN, wkład własny 1 244 602,62 PLN.

Termin realizacji: lata 2018-2022.  To dane na rok 2018.

Projekt się rozrastał, dofinansowanie wzrastało. Finalnie Miasto zyskało dzięki dofinansowaniu szereg miejsc zielonych. To  skwerki, zieleń wzdłuż ulic i mini klombiki.

Całość wyglądała pięknie nie tylko na zdjęciach prezentowanych na oficjalnym fanpage Miasta Ząbki.

Mieszkańcy jednak zgłaszają do naszej redakcji, że od dosyć dawna widać, iż nikt nie dba o nową zieleń miejską. Widać to szczególnie w wielu miejscach gdzie realizowany był projekt zazieleniania współfinansowny ze środków zewnętrznych.

W ramach szeroko zakrojonego projektu, zazieleniania sadzonki nowych roślin pojawiły się przy drogach wyremontowanych o przy tych, które nie wymagają remontów. Obecnie obserwujemy iż to co zostało posadzone przy ulicach niewyremontowanych jest niszczone w trakcie prac modernizacyjnych. Przykładem dewastacji jest remont ul. Kołłątaja na odcinku od Szkolnej do ul. Piłsudskiego. Już we wrześniu zamknięty został przejazd fragmentem ulicy Kołłątaja od ul. Szkolnej do Skorupki. Ruch na tym odcinku został szybko przywrócony, jednak na skwerku przy ul. Szkolnej i Kołłątaja na początku remontu zostały wykopane trzmieliny, które spoczęły w pryzmach ziemi obok miejsca gdzie były posadzone. Niestety przez dwa miesiące wyjęte z ziemi rośliny nie były pielęgnowane i mimo, jak twierdzą zawodowi ogrodnicy, iż są w miarę odporne, jest raczej mało prawdopodobne aby przetrwały tyle czasu bez grubej otuliny z ziemi. Zwłaszcza, że synoptycy przewidują w najbliższych dniach prawdziwą zimę z mrozem do -10 stopni Celcjusza.

W przyszłym roku ma się rozpocząć remont ulic: Westerplatte oraz Harcerskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Westerplatte. Już wiemy, że remontowany fragment ul. Harcerskiej zmieni się diametralnie. Ulica będzie jednokierunkowa, a po z jednej strony będą miejsca do parkowania. W miejscu gdzie planowane są miejsca parkingowe przy przedszkolu Skrzat, w ramach projekty zazieleniania posadzone zostały roślin. Co stanie się z tymi roślinami? Czy ktoś zadba o nie w czasie remontu? Oby nie było tak jak na skwerku przy Szkolnej i Kołłątają.

Facebooktwitterlinkedin