Main Menu

Konkretnie i na temat czyli o bezpieczeństwie w Ząbkach

Facebooktwitterlinkedin

W czwartek 19 października w UM Ząbki odbyła się debata dotycząca bezpieczeństwa w mieście.

W czwartek od godz. 19:00 w Urzędzie Miasta Ząbki mieszkańcy Ząbek rozmawiali z przedstawicielami policji. Debata dotyczyła szeroko rozumianego bezpieczeństwa w Ząbkach. Z ramienia policji w spotkaniu uczestniczyli: I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie młodszy inspektor dr Mariusz Pawlak, Komendant Komisariatu w Ząbkach podkomisarz Jacek Bereda, Zastępca Komendant Komisariatu w Ząbkach aspirant Grzegorz Konopka, ząbkowscy dzielnicowi oraz Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie młodszy aspirant Monika Kaczyńska.

Na debatę przybyło niewielu mieszkańców Ząbek, była to jednak największa grupa jaka kiedykolwiek brała udział w tych cyklicznych spotkaniach. Na niskiej frekwencji mogło zawarzyć to, iż informacja o debacie została upubliczniona na oficjalnej stronie UM Ząbki dwa dni przed wydarzeniem.

Z inicjatywy Zastępcy Komendanta Powiatowego, młodszego inspektora Mariusza Pawlaka zmieniona została formuła debaty. Na początku Komendant Komisariatu w Ząbkach przedstawił krótką informację o tym co działo się w Ząbkach w minionym roku. Dalej rozmowy dotyczyły tego co ważne jest w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w Ząbkach.

Mieszkańcy poruszali sprawy, które dotyczą ich otoczenia. Mówili o zagrożeniach z jakimi się spotykają na co dzień, wskazywali miejsca gdzie często dochodzi do niebezpiecznych sytuacji na drogach, pytali kiedy w Ząbkach będzie monitoring.

Dyskusja była bardzo żywa i konkretna. Wiele osób wychodząc z debaty wiedziało, że to z czym przyszli, co dotyczy bezpieczeństwa wielu osób w przestrzeni publicznej Ząbek zostało przekazane właściwy osobom. Już w najbliższym czasie można oczekiwać, że informacje jakie pozyskali policjanci na spotkaniu z mieszkańcami Ząbek, przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa w kilku miejscach w Ząbkach.

Ząbkowska debat pokazała, że podstawą bezpieczeństwa jest dwukierunkowa wymiana informacji.

Mamy nadzieję, że taka forma debaty pokazała mieszkańcom, iż warto brać udział w tego typu spotkaniach, aby zadbać o bezpieczeństwo nie tylko swoje ale również swojego otoczenia.

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)
(Następne wiadomości) »