Main Menu

Słupy niezgody. Mają zapewnić bezpieczeństwo, a stwarzają zagrożenie

Facebooktwitterlinkedin

Czy słupy monitoringu miejskiego w Ząbkach są umieszczane tak aby nie stwarzały dodatkowego zagrożenia?  Zapytaliśmy o to miejskich urzędników. Odpowiedź publikujemy poniżej. Czy rzeczywiście jest tak jak czytamy w odpowiedzi?

Temat lokalizacji słupów monitoringu wizyjnego w Ząbkach od kilku dni wzbudza wiele emocji na forach internetowych.

Najbardziej nietrafione miejsce umieszczenia słupa pod monitoring miejski można zobaczyć na skrzyżowaniu ulic Batorego i Jana Pawła II. Słup w tym miejscu stoi na chodniku, na środku przejścia dla pieszych.

Kolejny “dobrze umieszczony” słup stoi przy ul. Westerplatte. Umieszczony jest po środku podwójnego słupa energetycznego z tym, że słup energetyczny stoi na po stronie nieruchomości, a słup z kamerą stanął przy jezdni i powstało bardzo wąskie przejście dla pieszych

Na jeszcze inne niebezpieczne umieszczenie słupa zwróciła uwagę mieszkanka Ząbek, która przesłała do nas zdjęcia pokazujące słup stojący na chodniku przy ul. Szwoleżerów przy ul. Lotniczej.

To miejsca o których poinformowali nas mieszkańcy. Gdzie jeszcze są  waszym zdaniem słupy, które stwarzają zagrożenie dla pieszych poruszających się po chodniku? Zapraszam do publikowania zdjęć i podawania miejsca gdzie taki słup się znajduje.

W temacie lokalizacji ząbkowskich słupów monitoringu miejskiego zadaliśmy pytania ząbkowskim urzędników. Oto odpowiedź:

“Odpowiadając na Pani wniosek z dnia 26 października 2023 r., dotyczący
udostępnienia informacji publicznej, informuję, co następuje:
Ad. 1. Projekt zawierający lokalizację punktów kamerowych, w tym słupów został opracowany przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej. Lokalizacja słupów na potrzeby
monitoringów jest wynikiem spełnienia pewnych warunków, między innymi zapewnienia optymalnego pola widzenia dla umieszczonych na słupie kamer, zachowania skrajni drogowej dla jezdni, czyli w odległości minimum 50 cm od krawężnika oraz brak kolizji z infrastrukturą podziemną typu sieć gazowa, wodociągowa, energetyczna lub teletechniczna.
Ad. 2. Słupy ustawiane są tak jak inne elementy infrastruktury drogowej np. znaki pionowe, powodując lokalne zawężenia na chodnikach, ale tylko przy braku odpowiedniej przestrzeni w pasie drogowym mając na względzie oczywiście warunki, o których mowa w pkt. 1.
Ad. 3. W pozostałych miejscach na terenie miasta uwzględniono inne rozwiązania dla słupów i kamer na nich umieszczonych poprzez lokalizację w pasach zieleni, na słupach oświetleniowych będących własnością miasta lub na budynkach zarządzanych przez Miasto
Ząbki. Nie w każdej lokalizacji jest taka możliwość.
Ad. 4. W przypadku problemów z lokalizacją słupów w terenie na bieżąco analizowane są możliwości alternatywnej lokalizacji słupa przy zachowaniu dotychczasowej funkcjonalności, czym możliwości dość często są ograniczone ze względu na konieczność spełnienia
warunków wymienionych w pkt. 1. Zawsze jednak staramy się nie umieszczać słupów monitoringu w bezpośrednim sąsiedztwie innych elementów znajdujących się już pasie drogowym.

Z up. Burmistrza

Patrycja Żołnierzak

Sekretarz Miasta Ząbki”

 

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)
(Następne wiadomości) »