Main Menu

A nad wszystkim czuwa burmistrzyni

Facebooktwitterlinkedin

Jak można skontaktować się z Radnymi Rady Miasta Ząbki? Na oficjalnej stronie UM w zakładce Rada Miasta podane są dane do kontaktu z każdym z Radnych. Czy na pewno dzięki informacjom na stronie Miasta Ząbki każdy mieszkaniec Ząbek może skontaktować się z Radnym ze swojego rejonu?

W Radzie Miasta Ząbki zasiada 21 Radnych. Każdy z Radnych korzysta z oficjalnego adresu mailowego w domenie @zabki.pl. Adresy wszystkich Radnych podane są na oficjalnej stronie Miasta Ząbki www.zabki.pl. Ponieważ jest to jedyny kontakt do większości Radnych należy domniemywać, że pisząc na mailowy adres Radnej/Radnego kontaktujemy się z konkretną osobą. Skoro ktoś pisze to zapewne oczekuje odpowiedzi od osoby do której się zwraca. A nawet jeśli pisze tylko po to, aby zwrócić uwagę na nieprawidłowości albo wskazać co i gdzie warto poprawić, to w dobrym tonie byłoby gdyby otrzymał przynajmniej potwierdzenie, że odbiorca otrzymał wiadomość i przyjrzy się tematowi.

Adresy w domenie @zabki.pl są „obsługiwane” przez serwer Miasta Ząbki i zatrudnionych w UM informatyków. A zatem nad całością „czuwa” burmistrz.

Do pani burmistrz również można napisać maila na adres sekretariatu w domenie @zabki.pl i z praktyki wiem, że maile docierają do adresata są czytane i otrzymuję na nie odpowiedzi.

Do Radnych Miasta Ząbki maile w domenie @zabki.pl nie dochodzą. Na pewno nie do wszystkich. Przekonałam się o tym pisząc maila z pytaniami do wszystkich Radnych. Tuż po wysłaniu maili do Radnych otrzymałam kilka odpowiedzi zwrotnych z serwera, że mail nie „poszedł”. Informację z pytaniem o zaistniałą sytuację wysłałam na adres biura rady (też w domenie @zabki.pl). Nie otrzymałam odpowiedzi.

Po kilku dniach spytałam kilkoro Radnych czy otrzymali maile od redakcji portalu zabki24.pl. Większość odpowiedziała, że nie otrzymała  żadnego maila od redakcji.

W Ząbkach jest 21 Radnych z którymi, przynajmniej z częścią z nich, nie można się skontaktować przy użyciu oficjalnych kanałów komunikacji. Dobrze, że Radnych można „spotkać” w mediach społecznościowych ale czy można pytać ludzi na ich prywatnych fanpage w mediach społecznościowych o sprawy dotyczące wykonywania przez nich mandatu Radnej/Radnego? Przecież do tego celu są adres milowe podane na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Ząbki.  Adresy, które działają wadliwie i nie wiadomo czy adresat otrzyma wiadomość.

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)