Main Menu

“Urząd Miasta nie odpowiada za ustawienia…”

Facebooktwitterlinkedin

W Ząbkach jest 21 Radnych Miasta. Radni to najwyższa władza w polskim samorządzie. Reprezentują społeczności i działają zgodnie z ich wolą

Radni oceniają pracę burmistrza, uchwalają statut gminy, uchwalają budżet gminy, uchwalają miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, programy gospodarcze, podejmują uchwały w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w ustawach.

Ustawodawca wskazuje dwa podstawowe obowiązki radnego: (1) kierowanie się dobrem wspólnoty samorządowej oraz (2) utrzymywanie stałej więzi z mieszkańcami oraz ich organizacjami, w szczególności przyjmowanie zgłaszanych przez mieszkańców gminy postulatów i przedstawianie ich organom jednostki do rozpatrzenia.

W Ząbkach z radnymi można skontaktować się poprzez oficjalne adresy e-mail. Jak ustaliliśmy nie do wszystkich radnych ząbkowskich dochodzą maile na ich oficjalne – udostępnione na stronie UM Ząbki – adresy w domenie @zabki.pl. Zapytaliśmy miejskich urzędników jak można się skontaktować z radnymi, oto odpowiedz:

“Odpowiadając na Pani wniosek z dnia 7 lutego 2024 r., dotyczący udostępnienia informacji publicznej, informuję, że Urząd Miasta Ząbki nie odpowiada za osobiste ustawienia skrzynek odbiorczych Radnych Miasta Ząbki. Poniżej lista aktualnych adresów
e-mail:

Waldemar Stachera e-mail:radny.stachera@zabki.pl
Edyta Kalata e-mail: radna.kalata@zabki.pl
Beata Skwierczyńska-Mizerska e-mail: radna.mizerska@zabki.pl
Łukasz Uściński e-mail: radny.luscinski@zabki.pl
Olga Oleksyn e-mail: radna.oleksyn@zabki.pl
Kubicki Marcin e-mail: radny.kubicki@zabki.pl
Artur Wałachowski e-mail: radny.walachowski@zabki.pl
Zofia Dąbrowska e-mail: radna.dabrowska@zabki.pl
Olga Kisiel e-mail: radna.kisiel@zabki.pl
Jan Kurowicki e-mail: radny.kurowicki@zabki.pl
Anna Miazga e-mail: radna.miazga@zabki.pl
Adam Niewiadomski e-mail: radny.niewiadomski@zabki.pl
Sławomir Nowak e-mail: radny.nowak@zabki.pl
Piotr Pieńkowski e-mail: radny.pienkowski@zabki.pl
Jarosław Pisarczyk e-mail: radny.pisarczyk@zabki.pl
Grażyna Sobierajska e-mail: radna.sobierajska@zabki.pl
Tomasz Szymczak e-mail: radny.szymczak@zabki.pl
Marzena Toton e-mail: radna.toton@zabki.pl
Robert Świątkiewicz e-mail: radny.swiatkiewicz@zabki.pl
Aleksandra Wojciechowska e-mail: radna.wojciechowska@zabki.pl
Wiktoria Żurobska e-mail: radna.zurobska@zabki.pl

z up. Burmistrza
Patrycja Żołnierzak
Sekretarz Miasta Ząbki”

Znamy część nazwisk radnych do których wiadomość na adres mailowy nie dotarła (dostaliśmy potwierdzenie, że mail nie dotarł):

Edyta Kalata

Łukasz Uściński

Zofia Dąbrowska

Anna Miazga

Jarosław Pisarczyk

Artur Wałachowski

Od kilku innych radnych otrzymaliśmy informację, że nie otrzymali pytań wysłanych przez redakcję na oficjale adresy e-mail.

Radni to najwyższa władza w polskim samorządzie.

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)
(Następne wiadomości) »