Main Menu

Ząbki w Rankingu Finansowym

Facebooktwitterlinkedin

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce. Sprawdziliśmy jaka jest kondycja finansowa Ząbek.

Porównaliśmy jak „wypadają” Ząbki w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego.

Oto dane z kilku ostatnich lat, miejsce Ząbek w Rankingu:

2016 rok – 13 miejsce

2018 rok –  8 miejsce

2019 rok – 10 miejsce

2020 rok – 10 miejsce

2021 rok – 34 miejsce

2022 rok – 67 miejsce

Czym jest Ranking?

Ranking to analiza kondycji finansowej wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, od 2017 r. jest cyklicznie przygotowywany przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich. Został on opracowany na podstawie sprawozdań finansowych składanych przez JST przy współpracy z niezależnymi, renomowanymi instytucjami: Krajową Radą Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie (w latach 2017-2019) i Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu (w latach 2020-2023).

Kto przygotowuje ranking?

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, Organizator Forum Ekonomicznego

Metodologia Rankingu

Wskaźniki oceny Jednostek Samorządu Terytorialnego

  1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem
  2. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem
  3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
  4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
  5. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń
  6. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem
  7. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

Tu link do Rankingu

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)