Main Menu

Bezpłatne miejsca w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

Facebooktwitterlinkedin

Samorząd województwa mazowieckiego proponuje młodym Mazowszanom trzy bezpłatne miejsca w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Zgłoszenia można przesyłać do 30 czerwca br.

Kandydaci mogą ubiegać się o miejsca na stacjonarne studia I stopnia na kierunkach – informatyka, kulturoznawstwo i zarządzanie informacją. Co ważne, absolwenci stacjonarnych studiów I stopnia po uzyskaniu dyplomu z wynikiem co najmniej dobrym, będą mogli kontynuować bezpłatną naukę na studiach stacjonarnych II stopnia.

Już około 70 młodych ludzi skorzystało z naszego porozumienia z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych w Warszawie. W nowym roku akademickim do tego grona dołączą kolejne osoby. W ten sposób dajemy zdolnym uczniom szansę na zdobycie wykształcenia na renomowanej uczelni – podkreśla członkini zarządu województwa Elżbieta Lanc.

Jakie kryteria należy spełnić

W naborze mogą wziąć udział uczniowie mieszkający na terenie województwa mazowieckiego, którzy osiągnęli wymaganą minimalną średnią ocen nie niższą niż 4,0 oraz średnią ocenę z matematyki i informatyki/technologii informacyjnej nie niższą niż 4,3. Znaczenie ma także osiągnięty przez rodzinę dochód brutto na osobę. Jednocześnie, nie mogą być to osoby, które są już studentami Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

Jak wysłać zgłoszenie

Zgłoszenie należy wysyłać pocztą na adres: Departament Edukacji Publicznej i Sportu, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa lub złożyć osobiście w punktach kancelaryjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub jego delegaturach.

Wykaz wymaganych dokumentów oraz kwestionariusz osobowy są dostępne są pod linkiem oraz pod nr tel. (22) 59 79 442.

Marta Milewska

Rzecznik Prasowy

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Facebooktwitterlinkedin


(Następne wiadomości) »