Main Menu

Stypendia dla uczniów szkół zawodowych

Facebooktwitterlinkedin

Trwa uzupełniający nabór wniosków na stypendia dla uczniów z regionu warszawskiego stołecznego obejmującego Warszawę i dziewięć okolicznych powiatów. Samorząd województwa realizuje program stypendialny dzięki Funduszom Europejskim dla Mazowsza 2021–2027. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 29 kwietnia.

W naborze uzupełniającym mogą wziąć udział uczniowie szkół zawodowych w Warszawie i powiatach: grodziskim, legionowskim, mińskim, nowodworskim, otwockim, piaseczyńskim, pruszkowskim, warszawskim zachodnim i wołomińskim.

Jak zaznacza marszałek Adam Struzik, Mazowsze do region, który dynamicznie się rozwija i potrzebuje specjalistów. Od lat wspieramy szkolnictwo zawodowe własnymi środkami i dzięki funduszom unijnym. Dlatego też realizujemy program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych. Pod opieką samorządu województwa są m.in. szkoły medyczne czy szkoła drzewna. Chcemy w ten sposób przekonać młode pokolenie, że szkoły zawodowe dają świetne perspektywy rozwoju oraz gwarantują stabilne i dobrze płatne zatrudnienie.

Do ubiegania się o stypendium zachęca Elżbieta Lanc, członkini zarządu województwa mazowieckiego. – Fachowcy z różnych branży są obecnie wręcz rozchwytywani, ponieważ zaczyna brakować specjalistów mających fach w ręku. To stypendium jest zresztą odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy i zachętą do podejmowania nauki w profesjonalnych i nowoczesnych szkołach branżowych, których na Mazowszu nie brakuje. Inwestujemy w młodzież, bo to nasza przyszłość.

Jak złożyć wniosek

Nabór odbywa się w dwóch etapach. W pierwszym, który trwa do 15 kwietnia do godz. 12, należy założyć konto ucznia i zarejestrować wniosek o stypendium na stronie internetowej programu stypendialnego //stypendiazawodowe.oeiizk.waw.pl/.

W drugim etapie – do 29 kwietnia – należy wysłać listem poleconym podpisany wniosek i jeden egzemplarz wymaganych dokumentów w kopercie z numerem ID i dopiskiem: „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, Biuro Wspierania Szkolnictwa Zawodowego, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa. Dokumenty można też złożyć osobiście w Punkcie Kancelaryjnym UMWM w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4 (parter) lub w Kancelarii Ogólnej UMWM w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter) od poniedziałku do piątku w godzinach 8–16.

Kto może ubiegać się o stypendium?

Stypendium może otrzymać uczeń, który w roku szkolnym 2022/2023 otrzymał promocję do następnej klasy szkoły zawodowej albo świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub zawodowej. W roku szkolnym 2023/2024 musi też być uczniem takiej szkoły. Ważne, by do 31 sierpnia 2024 r. nie ukończył 24. roku życia. Kolejnym kryterium jest przeciętny miesięczny dochód na członka rodziny, który nie może przekraczać 3370 zł albo 3820 zł – gdy członkiem rodziny ucznia jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Warunkiem jest też uzyskanie odpowiedniej średniej. Uczeń klasy pierwszej szkoły zawodowej, który w roku szkolnym 2022/2023 ukończył szkołę podstawową, musiał mieć średnią z trzech wybranych przedmiotów ogólnych nie niższą niż 5,0, przy czym co najmniej jeden przedmiot został wskazany w IPRZU, oraz uzyskał średnią ze wszystkich przedmiotów nie niższą niż 5,0. W przypadku starszych uczniów średnia z trzech wybranych przedmiotów kształcenia zawodowego nie może być niższa niż 5,0, przy czym co najmniej jeden przedmiot został wskazany w IPRZU, a średnia ze wszystkich przedmiotów – nie niższa niż 4,25.

Gdzie znaleźć informacje

Wzory dokumentów i szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o stypendium znajdują się na stronie //stypendiazawodowe.oeiizk.waw.pl/. Informacji udzielają też pracownicy Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu UMWM w Warszawie: e-mail: stypendiazawodowe@mazovia.pl, tel.: (22) 59 79 437, (22) 59 79 214, (22) 59 79 416.

 Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)
(Następne wiadomości) »