Main Menu

maj, 2024

 

Radni Powiatu Wołomińskiego

W cyklu “Twój radny”  prezentujemy skład rady powiatu wołomińskiego na lata 2024-2029. “Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej powiatu. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców powiatu postulaty i przedstawia je organom powiatu do rozpatrzenia” Rada Powiatu Wołomińskiego składa się z 29 radnych. PiS reprezentują: Grzegorz Siwek, Łukasz Uściński, Radosław Dec, Paweł Dąbrowski, Cezary Wnuk, Izabela Dziewiątkowska, Adam Pietrzak, Adam Lubiak, Jolanta Madziar, Paweł Banaszek, Anna Bieniek, Adrian Mlonek, Robert Szydlil, Piotr Borczyński,  (14 osób) PO reprezentują: Monika Rypczyńska,Czytaj dalej


POWIATOWA MAJÓWKA 2024.

Jedno z największych wydarzeń muzycznych w  powiecie wołomińskim, skupiające tysiące fanów, które odbędzie się 25 maja  o godzinie15:00 w Pałacu w Chrzęsnem przy ul. Pałacowej 1. Wstęp wolny. Zapraszamy rodziny z dziećmi, młodzież i dorosłych. Takiego wydarzenia nie możecie przeoczyć. Wydarzenie poprowadzi nasza lokalna artystka  Klaudia Cituk. W programie sceny powiatu wołomińskiego: 15:30 wyjątkowo utalentowane członkinie Kół Gospodyń Wiejskich 16:00 pokaz iluzji w wykonaniu Franka Jodłowskiego 16:30 koncert Kochaj mnie życie w wykonaniu Anny Bystroń-Jajkiewicz, Małgorzaty Szarek i Marcina Staszka 18:00 koncert La Violi 19:00 koncert Markusa P 20:00 koncertCzytaj dalej


Radni w Sejmiku Mazowsza

W wyborach samorządowych Polacy wybrali włodarzy miast, miasteczek i wiosek oraz radnych miejskich, powiatowych i do sejmików. W cyklu “mój radny” prezentujemy radnych. SEJMIK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO  “Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców województwa postulaty i przedstawia je organom województwa do rozpatrzenia.” Sejmik województwa jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa, którego kadencja trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. W VII kadencji sejmik tworzy 21 radnych z PiS, 20 radnych z KO, 8 radnych z Trzeciej Drogi (2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe), jedna radna zCzytaj dalej


“Odkrywamy nasze dziedzictwo” – konkurs fotograficzny

Architektura, zabytki, pejzaże mazowieckich miast, miasteczek i wsi to temat tegorocznej edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”. Samorząd Mazowsza nagrodzi najlepsze zdjęcia wykonane przez fotografów amatorów. Zgłoszenia są przyjmowane do 2 lipca br. Organizatorem konkursu „Odkrywamy nasze dziedzictwo” jest samorząd województwa mazowieckiego, a patronat nad nim sprawują marszałek Adam Struzik oraz Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. Tematem przewodnim V edycji wydarzenia jest „Przestrzeń mazowieckich miast, miasteczek i wsi”. – Do udziału w konkursie zapraszamy amatorów fotografii. Zachęcamy mieszkańców naszego regionu by próbowali uchwycić na zdjęciach piękno iCzytaj dalej


Światowy Dzień Pszczół – dlaczego warto chronić zapylacze?

20 maja obchodzimy Światowy Dzień Pszczół. Święto zostało ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych z inicjatywy Słowenii, w której pszczelarstwo uznawane jest za jedno z najstarszych rodzajów rzemiosła. Celem obchodów jest podkreślenie znaczenia pszczół dla pozyskiwania żywności i zwrócenie uwagi na zagrożenia, z jakimi muszą mierzyć się te pożyteczne owady. Światowy Dzień Pszczół to doskonała okazja, by przypomnieć sobie o tych niezwykle ważnych stworzeniach, docenić je, a także zadbać o ich ochronę. Pszczelarze i naukowcy od kilku lat ostrzegają, że pszczoły miodne wymierają w zastraszającym tempie. Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody iCzytaj dalej


Weź udział w tworzeniu strategii

Ząbki są częścią metropolii warszawskiej. Weź udział w tworzeniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej. Do 23 maja 2024 roku trwają konsultacje Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wskaże w jakich obszarach wykorzystać środki z perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 Aby wziąć udział w konsultacjach: Przeczytaj projekt Strategii ZIT wersja 2. Napisz opinię na temat projektu Strategii ZIT wersja 2 – przez zakładkę „Dodaj uwagę”. Wyraź opinię szczegółową za pomocą formularza załączonego na dole strony. Prześlij wypełniony formularz na adres metropolia2040@um.warszawa.plotwiera się w nowej karcie. Zadzwoń doCzytaj dalej


Dzień Strażaka – święto lokalnych bohaterów

  Na Mazowszu jest prawie 60 tysięcy druhen i druhów zrzeszonych w 1947 jednostkach OSP. Dbają o bezpieczeństwo mieszkańców i codziennie udowadniają, że strażakiem jest się nawet po służbie. Społeczność strażacka na całym świecie swoje święto obchodzi 4 maja – w dzień ich patrona św. Floriana.  Wśród mazowieckich strażaków ochotników dominują mężczyźni, których jest ponad 53 tysięcy. Kobiet w ochotniczych strażach pożarnych jest statystycznie znacznie mniej – nieco ponad 6 tysięcy. Pod skrzydłami mazowieckich druhen i druhów znajduje się ponad 7,3 tys. młodych adeptów, którzy działają w 581 młodzieżowych drużynach pożarniczych. NaCzytaj dalej


20 lat w UE

1 maja 2004 roku o północy, Polska stała się członkiem UE. 20 lat temu 1 maja 2004 roku Polska wraz z Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, ze Słowacją, Słowenią i z Węgrami wstąpiła do Unii Europejskiej. Było to największe w historii rozszerzenie UE. Akcesję poprzedziło kilka lat negocjacji. W maju 1990 r. Polska złożyła oficjalny wniosek o rozpoczęcie negocjacji umowy o stowarzyszeniu ze Wspólnotami.  W grudniu 1991 r. został podpisany Układ Europejski, pierwszy dokument wiążący Polskę z Unią. 8 kwietnia 1994 r. minister spraw zagranicznych Polski, Andrzej Olechowski złożył w Atenach,Czytaj dalej