Main Menu

20 lat w UE

Facebooktwitterlinkedin

1 maja 2004 roku o północy, Polska stała się członkiem UE.

20 lat temu 1 maja 2004 roku Polska wraz z Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, ze Słowacją, Słowenią i z Węgrami wstąpiła do Unii Europejskiej. Było to największe w historii rozszerzenie UE.

Akcesję poprzedziło kilka lat negocjacji. W maju 1990 r. Polska złożyła oficjalny wniosek o rozpoczęcie negocjacji umowy o stowarzyszeniu ze Wspólnotami.  W grudniu 1991 r. został podpisany Układ Europejski, pierwszy dokument wiążący Polskę z Unią.

8 kwietnia 1994 r. minister spraw zagranicznych Polski, Andrzej Olechowski złożył w Atenach, oficjalny wniosek o członkostwo Polski w UE. Oficjalnie negocjacje akcesyjne rozpoczęły się 31 marca 1998 roku. Finał negocjacji Polski z UE nastąpił 13 grudnia 2002 roku podczas szczytu Unii w Kopenhadze.

16 kwietnia 2003 roku w Atenach w imieniu Polski pod traktatem akcesyjnym podpisali się premier Leszek Miller, minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz oraz, jako trzecia, ówczesna minister ds. europejskich Danuta Hübner.

Następnego dnia Sejm RP podjął uchwałę o wyznaczeniu daty referendum akcesyjnego na 7 i 8 czerwca 2003 roku. Za członkostwem w UE opowiedziało się 77,45 proc. biorących udział w głosowaniu. 22,55 proc. było przeciwnych. Oddano też 0,72 proc. głosów nieważnych. Frekwencja wyniosła 58,85 proc.
23 lipca 2003 roku traktat akcesyjny ratyfikował Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.

1 maja 2004 roku Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Oficjalne unijne uroczystości odbyły się wieczorem 1 maja w Dublinie.

(www.gov.pl)

To tyle teorii, a jak Wy widzicie naszą obecność w UE? Czy jest dobrze czy źle, a może mogłoby być lepiej? Czy Ząbki, nasza małą Ojczyzna skorzystała z przynależności Polski do UE?

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)