Main Menu

Radni Powiatu Wołomińskiego

Facebooktwitterlinkedin

W cyklu “Twój radny”  prezentujemy skład rady powiatu wołomińskiego na lata 2024-2029.

Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej powiatu. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców powiatu postulaty i przedstawia je organom powiatu do rozpatrzenia

Rada Powiatu Wołomińskiego składa się z 29 radnych.

PiS reprezentują: Grzegorz Siwek, Łukasz Uściński, Radosław Dec, Paweł Dąbrowski, Cezary Wnuk, Izabela Dziewiątkowska, Adam Pietrzak, Adam Lubiak, Jolanta Madziar, Paweł Banaszek, Anna Bieniek, Adrian Mlonek, Robert Szydlil, Piotr Borczyński,  (14 osób)

PO reprezentują: Monika Rypczyńska, Tomasz Kalata, Arkadusz Werelich, Ewa Rosa, Karina Jaźwińska, Jarosław Łossan, Piotr Wyszyński, Olga Radwan,  (8 osób)

Jeden Powiat: Ewa Michalik, Marta Rejchert, Robert Roguski,  (3 osoby)

Mazowiecka Wspólnota Samorządowa: Katarzyna Pazio, Kazimierz Rakowski, Magdalena Suchenek, Sławomir Klocek (4 osoby)

 

Jak widać z “układanki” PiS, który do Rady wprowadził najwięcej radnych nie będzie rządził w naszym powiecie.

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)
(Następne wiadomości) »