Main Menu

Radni w Sejmiku Mazowsza

Facebooktwitterlinkedin

W wyborach samorządowych Polacy wybrali włodarzy miast, miasteczek i wiosek oraz radnych miejskich, powiatowych i do sejmików. W cyklu “mój radny” prezentujemy radnych.

SEJMIK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

“Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców województwa postulaty i przedstawia je organom województwa do rozpatrzenia.”

Sejmik województwa jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa, którego kadencja trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów.

W VII kadencji sejmik tworzy 21 radnych z PiS, 20 radnych z KO, 8 radnych z Trzeciej Drogi (2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe), jedna radna z Lewicy i jeden radny z Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców.

Kluby Radnych

Koalicję Obywatelską w sejmiku województwa reprezentują: Katarzyna Bornowska, Anna Brzezińska, Krzysztof Chaberski, Alicja Dąbrowska, Robert Kempa, Tomasz Kucharski, Sylwia Lacek, Elżbieta Lanc, Katarzyna Łęgiewicz, Anna Majchrzak, Magdalena Nowacka, Wioletta Paprocka-Ślusarska, Marcin Podsędek, Wiesław Raboszuk, Rafał Rajkowski, Ludwik Rakowski, Krzysztof Strzałkowski, Igor Sulich, Aleksandra Śmietanka, Anna Uzdowska-Gacek.

Radnymi województwa mazowieckiego VII kadencji z ramienia Trzeciej Drogi 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe zostali: Grzegorz Benedykciński, Rafał Kowalczyk, Paweł Obermeyer, Janina Ewa Orzełowska, Piotr Papis, Dorota Stalińska, Adam Struzik i Konrad Wojnarowski.

Klub Prawa i Sprawiedliwości tworzą: Łukasz Cicholski, Artur Czapliński, Anna Kaszuba, Janusz Kotowski, Jakub Kowalski, Jarosław Krajewski, Wojciech Kudelski, Paweł Lisiecki, Katarzyna Lubiak, Andrzej Melak, Łukasz Mierzejewski, Magdalena Murawska, Damian Olszewski, Michał Orliński, Robert Perkowski, Błażej Poboży, Zdzisław Sipiera, Teresa Wargocka, Edyta Wietrak, Krzysztof Żochowski.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Ludwik Rakowski (KO)

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Konrad Wojnarowski (PSL)

Nadal nie został wybrany Marszałek województwa.

ródło: mazovia.pl)

Facebooktwitterlinkedin


(Następne wiadomości) »